Frågor och svar om den veckovisa rapporteringen

Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Allmänna frågor och svar om den veckovisa rapporteringen


Är det intressant att veta att jag är frisk?
Första frågan är konstigt ställd (Blev du sjuk i feber, förkylning, andra symtom från luftvägarna eller magsjuka under vecka X?). Varför vill ni inte veta om jag blivit sjuk innan förra veckan? 
Ska jag svara på enkäten om jag är utomlands?
Ska jag rapportera kroniska besvär som till exempel huvudvärk orsakad av migrän?
Varför vill ni inte veta mer om min sjukdom eller situation?

Frågor om covid-19

Se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor om influensa och luftvägsinfektioner

Vilka är symtomen på influensa?
Vad händer i kroppen när jag smittas av influensa?
Hur sprids influensavirus?
Hur kan man undvika att bli smittad?
Varför är det så att folk får influensa mest på vintern?
Vad är en influensaepidemi?
Vad är en pandemi?

Frågor om vinterkräksjuka 

Vad orsakar vinterkräksjuka?
Vilka är symtomen på magsjuka?
Hur sprids vinterkräksjuka?
Hur kan man undvika att bli smittad?
Varför är det så att folk får vinterkräksjuka mest på vintern?


Allmänna frågor och svar om den veckovisa rapporteringen

 

Är det intressant att veta att jag är frisk? 

Ja, det är mycket intressant! Om vi ska mäta vilken andel som är sjuka så behöver vi ha något att jämföra med. Därför ber vi dig svara även om du är frisk. Då vet vi att du är med och kan räkna dig till nämnaren. Den som inte svarar alls kan vi inte räkna, eftersom vi inte vet om den personen ska räknas till dem som insjuknat eller dem som är friska. 

Första frågan är konstigt ställd (Blev du blivit sjuk i feber, förkylning, andra symtom från lyftvägarna eller magsjuka under vecka X?). Varför vill ni inte veta om jag blivit sjuk innan förra veckan? 

De veckovisa enkäterna går ut på att mäta andelen personer som insjuknat per vecka, snarare än andelen som är sjuka. På så sätt får vi en bättre bild av de infektioner som spridits under den aktuella veckan. 

Inom epidemiologin kallas ”nya insjuknanden under en viss period” för incidens, medan andelen som ”har symptom på en sjukdom vid en tidpunkt” kallas prevalens. Det är alltså incidensen vi vill mäta, inte prevalensen. 

Ska jag svara på enkäten om jag är utomlands? 

Om du är tillfälligt utomlands när enkäten kommer kan du hoppa över enkäten. Börja gärna besvara enkäterna igen när du är tillbaka i Sverige. 

Om du bor utomlands på heltid, eller större delen av året är det tyvärr inte lämpligt att du är med i Hälsorapport eftersom vi undersöker befolkningens hälsa och syn på hälsa i Sverige.

Ska jag rapportera kroniska besvär som till exempel huvudvärk orsakad av migrän? 

Den veckovisa rapporteringen fokuserar på symptom på olika infektioner. Om du vet att dina symptom är orsakade av något kroniskt besvär behöver du inte rapportera dem. 

Varför vill ni inte veta mer om min sjukdom eller situation? 

Vi vill försöka hålla enkäterna så korta och kärnfulla som möjligt så att alla orkar besvara dem. Det finns mycket som skulle vara bra att veta, men det är alltid en avvägning. Kommentera gärna i enkäten om du tycker något saknas eller om du har något specifikt att tillägga om din sjukdom. 

Frågor om covid-19

Se Folkhälsomyndighetens webbplats.

Frågor om influensa och luftvägsinfektioner

Vilka är symtomen på influensa?

Symtomen kommer ofta plötsligt och består av frossa, hög feber, huvudvärk, muskelvärk och hosta. Det värsta brukar vara över efter några dagar och efter någon vecka är många så friska att de kan återgå till arbetet, men hosta och trötthet kan hänga i ett tag.

Vad händer i kroppen när jag smittas av influensa?

Influensaviruset sätter sig i luftvägarna och skadar cellerna där. Immunförsvaret känner snabbt att viruset är främmande för kroppen och en rad processer sätter igång som gör att vi känner oss sjuka i hela kroppen. Immunförsvarets vita blodkroppar aktiveras i blodet vid en infektion och skickar ut signaler som påverkar området i hjärnan som reglerar kroppstemperaturen vilket gör att vi får feber. Feber är ett av naturens sätt att göra miljön i kroppen otrivsam för viruset eftersom virus trivs bäst i 37 grader – den temperatur som de flesta har när de är friska.

Hur sprids influensavirus?

Influensavirus är ett luftburet virus. Det smittar genom små partiklar som bär viruset i luften (aerosol), saliv- eller sekretdroppar eller kroppskontakt. Viruset tar sig in i luftvägarna genom inandningen. Från det att man blir smittat tar det 1 till 3 dygn innan man blir sjuk.

Influensasjukdom kan orsakas av två huvudtyper av influensavirus, influensavirus typ A och B. Influensavirus förändrar sig ständigt, och därför kan vi bli sjuka igen, trots att vi haft samma typ tidigare.

Hur kan man undvika att bli smittad?

Det är viktigt att den som är sjuk inte hostar och nyser rakt ut. Gör till en vana att alltid hosta och nysa i armvecket och använda pappersnäsdukar som sedan slängs i en soppåse. Handtvätt med tvål och vatten kan minska risken att en sjuk sprider smitta och att en frisk smittas. Komplettera gärna med handsprit.

Om en person med misstänkt influensa måste träffa andra är det bra att hålla så stort avstånd som möjligt och att inte ta i hand eller kyssa på kind. Friska personer bör om möjligt undvika närkontakt med misstänkta influensasjuka. Friska personer bör undvika att röra vid ögon, näsa och mun eftersom influensavirus kan ha fastnat på ett föremål som de nyligen rört vid.

Varför är det så att folk får influensa mest på vintern?

Influensavirus sprider sig lättast på vintern och början på våren. Man tror att detta beror på att människor oftare är inomhus och därmed närmare varandra under den "kalla årstiden". Dessutom är luften i ett hus under den kalla perioden ofta torr, som ett resultat av detta förblir influensavirus aktivt längre.

Vad är en influensaepidemi?

En epidemi uppstår när antalet fall av influensa i ett visst område är betydligt högre än antalet influensafall under resten av året.

Vad är en pandemi?

En pandemi är en världsomfattande epidemi som orsakas av en ny virussubtyp. En ny subtyp uppstår när det sker en stor förändring av viruspartikelns yta med vilken slemhinnan i lungorna blir penetrerad. Eftersom de flesta människor inte har haft chansen att bli immuna mot den nya virussubtypen, kan smittan bli utbredd.

Frågor om vinterkräksjuka

Vad orsakar vinterkräksjuka?

Vinterkräksjuka orsakas av calicivirus. I gruppen calicivirus ingår noro- och sapovirus. Vi får stora återkommande årliga epidemier i samhället, framförallt på vinterhalvåret. Calicivirus är också vanligt som smitta på sjukhus. Inte sällan måste hela sjukhusavdelningar stängas för sanering. Flera utbrott knutna till mat rapporteras också varje år.

Vilka är symtomen på vinterkräksjuka?

Symtomen är häftiga kräkningar, diarré, ont i magen, måttlig feber, huvudvärk och muskelvärk. Man kan känna sig riktigt sjuk och dålig. Under sjukdomstiden bör man se till att dricka mycket och ersätta den vätska man förlorar. Läs mer om vinterkräksjukan på 1177 Vårdguiden.

Hur sprids vinterkräksjuka?

Calicivirus som orsakar vinterkräksjuka sprids oftast från människa till människa via smittad, kall mat. Smittan kan även spridas via direktkontakt eller via dryck, till exempel om någon som är smittad hanterar drycken. Om man kräks häftigt kan smittan spridas genom luften i form av små droppar.

Hur kan man undvika att bli smittad?

För att undvika att magsjuka sprids är det extra viktigt med noggrann hygien. Det är bra att tvätta händerna med flytande tvål före måltider och efter toalettbesök. En egen handduk eller engångshanddukar behövs. 

Smittan sprids ofta genom maten, till exempel om den som är magsjuk lagar mat till andra. Därför är det bra att undvika att laga mat så länge man har diarréer. Om man har variga sår på fingrarna ska man inte alls laga mat. Variga infektioner är ofta orsakade av stafylokocker, som kan ge matförgiftning om de hamnar i mat.

Varför är det så att folk får vinterkräksjuka mest på vintern?

Den här typen av infektioner är vanligast under vinterhalvåret när smittspridningen ökar av att människor lever tätare tillsammans inomhus.

Andra frågor?

Har du andra frågor? Då är du välkommen att kontakta oss.